Browse
from 

V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1970
V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- Kraków : Akademia górniczo-hutnicza im. S. Stazsica v Krakowie, 1987
V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě -- Brno : FF MU -- ISBN 80-210-2933-1
V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Czlowiek i jego wplyw na środowisko przyrodnicze w przeszlości i csasach historycznych -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 -- ISBN 978-83-7538-815-2
V sesja sekcji petrologii Polskiego towarzystwa mineralogicznego -- Kraków : Polskie towarzystwo mineralogiczne, 1998
V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia Referatów, komunikatów i posterów -- Toruń : Instytut Geografii, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 2000 -- ISBN 83-231-1214-2
Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína -- Semily : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech, 1997 -- ISBN 80-901284-8-3
Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- Brno : Moravské zemské muzeum -- ISBN 978-80-7028-352-3
Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy / Žák, Karel -- Praha : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A variability of spruce nutrition in relation with the soil chemical improvment in the highest positions of the Izera Mts.
The Variscan Nappe tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss / Fajst, Miroslav, Kachlík, Václav, Patočka, František, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Ve skužbách archeologie IV -- Brno : MVS a Geodrill Brno, AÚ SAV Nitra, 2003 -- ISBN 80-7275-041-0
Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2005
Ve službách archeologie II -- Brno : Geodril, s.r.o., 2001 -- ISBN 80-7275-014-3
Ve službách archeologie III -- Brno : Muz. vlastivěd. spol., 2001 -- ISBN 80-7275-029-1
Ve službách archeologie V -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2004 -- ISBN 80-7275-051-8
Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004
Ve službách archeologie VI -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2005 -- ISBN 80-7275-060-7
Ve službách archeologie VII -- Brno - Nitra : MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra -- ISBN 80-7275-066-6
Věda a příroda -- Brno : Masarykova univerzita, 2007 -- ISBN 978-80-210-4492-0