Browse
from 

Ve službách archeologie VII -- Brno - Nitra : MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra -- ISBN 80-7275-066-6
Věda a příroda -- Brno : Masarykova univerzita, 2007 -- ISBN 978-80-210-4492-0
Věda a příroda / Fárová, Kateřina, Herber, Vladimír, Holoubek, Ivan, Kuglík, Petr, Melichar, Rostislav, Pospíšil, Zdeněk, Relichová, Jiřina, Rez, Jiří, Tyc, Tomáš, Zbořil, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
vědecká monografie
Vědecké práce 4 -- Praha : Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd, 1986
Vědecké publikace fakulty stavební.. Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy.
Vegetace / Lacina, Jan -- Brno : ÚGN AV ČR, pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-35-2
Vein barite from the Benbow Inlier, Central Jamaica : initial report / Bosák, Pavel, Korbelová, Zuzana, Novák, Jiří Karel -- Prague : GET, Ltd, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991 / Hobsbawm, Eric
Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla) / Anděra, Miloš, Červený, Jaroslav -- Praha : Národní muzeum, 2009 -- ISBN 978-80-7036-263-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora) / Anděra, Miloš, Červený, Jaroslav -- Praha : Národní muzeum, 2009 -- ISBN 978-80-7036-259-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Velká kniha o klimatu zemí Koruny české / Cílek, Václav, Svoboda, J., Vašků, Z. -- Praha : Regia, 2003 -- ISBN 80-86367-34-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velký kaňon v Somotu
Vencl, S. - Frohlich, J. - Horáček, I. - Michálek, J. - Pokorný, P. - Přichystal, A. : Nejstarší osídlení jižních Čech -- Praha : Archeologický ústav AV ČR -- ISBN 80-7028-300-9
Venezuela 2001. VI International Ichnofabric Workshop. Abstracts -- neuvedeno : Sociedad Venezolana de Geólogos, 2001
Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Mikuláš, Radek, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění / Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Venkovská krajina -- Brno : Ekologický institut Veronika, 2003 : Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí, 1999 -- ISBN 80-02-01278-X