Browse
from 

Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany / Godány, Josef, Poňavič, Michal, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka / Buda, Jan, Godány, Josef, Poňavič, Michal, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři / Buda, Jan, Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- Praha : ČHMÚ, 2008
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009 -- Praha : Český hydrometeorologický ústav -- ISBN 978-80-86690-81-0
Zonas Impactadas por Erosión Superficial y Subterranea según Geomorfología / Chavez, Alexander, Šebesta, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zonas impactadas por inundaciones y acumulaciones transitorias según geomorfología / Chavez, Alexander, Šebesta, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zonas impactadas por movimientos de ladera según geomorfología / Šebesta, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zonas impactadas por sismicidad según geomorfología / Chavez, Alexander, Šebesta, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zones of gravitational loosening on the convergent margin of the Bohemian Massif / Hrádek, Mojmír -- Torino : Comitato glaciologico italiano, 1997
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zonificación de morfoestructuras del AMSS y su relación con la actividad sísmica. Mapa en escala 1:25 000 / Šebesta, Jiří, 2007
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zonification of morphostructures of AMSS (Area Metropolitana de San Salvador)and their relations to sismicity. Map in scale 1:25 000
Zonifikace morfostruktur AMSS (Area Metropolitana de San Salvador)a jejich vztah k seismicitě. Mapa 1:25 000
Zoning plan Kryry - specification documents
Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference -- Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003
Zoopaleontologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Semily (03-413) : závěrečná zpráva / Zajíc, Jaroslav -- Praha : Česká geologická služba, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠBTU, 1999
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠBTU, 2001
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠB-TU, 2005