Browse
from 

Mezinárodní konference TOP 2000/6. : 15.06.2000-16.06.2000 : Častá-Papiernička, Slovensko)
Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin (01.10.2008-03.10.2008 : Oščadnica, Slovensko)
Mezinárodní seminář Geomorfologie (22.04.2003-24.04.2003 : Nečtiny, Česká republika)
Mezinárodní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů" (13.04.2000-14.04.2000 : Nýdek, Česká republika)
Mezinárodní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů" (14.04.2000-15.04.2000 : Nýdek, Česká republika)
Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu (4.), Národní speleologický kongres (2. : 08.09.1999-12.09.1999 : Jedovnice, Česká republika)
Mezinárodní symposium "Inovace `94" (1. : 06.12.1994-08.12.1994 : Praha, Česká republika)
Mezinárodní sympozium Sanace 2008 (18. : 21.05.2008-23.05.2008 : Brno, Česká republika)
Mezinárodní sympozium Sanace 2009 (19. : 13.05.2009-15.05.2009 : Brno, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference (11. : 18.10.1999-20.10.1999 : Brno, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci (10.06.2009-11.06.2009 : Olomouc, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference konaná při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství (11. : 18.10.1999-20.10.1999 : Brno, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference konaná při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství/11. : 18.10.1999-20.10.1999 : Brno, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy (12.09.1995-17.09.1995 : Ostrava, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50.výročí působení VŠB v Ostravě (12.09.1995-17.09.1995 : Ostrava, Česká republika)
Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava k 50. výročí působení VŠB v Ostravě (12.09.1995-15.09.1995 : Ostrava, Česká republika)
Mezinárodní vedecká konferencia: "Regionálne štruktúry a ich valorizácia z apsektov turizmu" (06.10.1995 : Prešov, Slovensko)
Mézlová, Markéta
Mezner, K.
Meždunarodno savetovanje o transportu i izvozu u rudnicima (2. : 08.11.1993-09.11.1993 : Beograd, Jugoslávie)