Browse
from 

nový taxon
nuget
nukleace
nukleární magnetická rezonance
Nummulitidae
nutace
nutrient
O (kyslík - 8)
oáza
obce
obdukce
oběh podzemních vod
objem
objem sedimentu
objev
oblast aseizmická
oblast brázd
oblast karpatsko-balkánská
oblast krušnohorsko-durynská
oblast orlicko-žďárská