Browse
from 

prostředí kontinentální
prostředí kontinentálního svahu
prostředí lagunární
prostředí lakustrinní
prostředí litorální
prostředí marinní
prostředí mělkovodní
prostředí paludální
prostředí paralické
prostředí pelagické
prostředí periglaciální
prostředí polární
prostředí porézní
prostředí přílivové
prostředí salinní
prostředí semiaridní
prostředí sladkovodní
prostředí sublitorální
prostředí subtidální
prostředí subtropické