Browse
from 

A dinotherium skeleton from Česká Třebová / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 82 (1997), p. 105-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioonopsis Horiuchi et Kimura leaves from the Eocene of western North America: a Cycad shared with the Paleogene of Japan / Erdei, Boglarka, Kvaček, Zlatko, Manchester, Steven R. -- In: International Journal of Plant Sciences -- ISSN 1058-5893 -- Roč. 173, č. 1 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 36 (1999), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopside from the Alpine-type veins of the Sobotín amphibolite massif
Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 199
Zdroj: ČGS (UNM)
Diopsidy z Maršíkova a Sobotína / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 470-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Škoda, Radek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 1 (2006), s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioptase from uranium deposit Zálesí in Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith / Holub, František V., Koller, Friedrich, Matějka, Dobroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism / Blecha, Vratislav, Holub, František, Jelínek, Emil, Kachlík, Václav, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 99, č. 3 (2010), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism / Blecha, Vratislav, Holub, František, 1949-, Jelínek, Emil, 1943-, Kachlík, Václav, 1960-, Kováříková, Pavla, Siebel, Wolfgang, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 3 (2010), p. 545-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Dioritic rocks of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň) / Holub, František V., Koller, Friedrich, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Dip-Slip tectonics in the Lower Devonian rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia / Hanžl, Pavel, Otgonbayar, O., Rejchrt, Miroslav -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia / Hanžl, Pavel, Otgonbayar, Orolzodmaa, Rejchrt, Miroslav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devínska Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia) / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie -- ISSN 0255-0091 -- Vol. 111 (2009), p. 313-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia) / Gregorová, Růžena -- In: Annalen des Naturhistorischen musuems in Wien -- ISSN 0255-0091 -- Roč. 111A, č. April 2009 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Diplotmena and Lyginopterids in the saddle seams member of the Ostrava-Karviná coalfield (middle Namurian) and the age of this unit / Havlena, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 3 (1986), p. 231-240, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Diplotmeny a lyginopteridy v sedlových vrstvách Ostravsko-karvinského revíru (střední namur) a stáří těchto vrstev