Browse
from 

A programme of international economic geological studies - a case of Upper Silesian basin
A programme of landscape revitalization in Sokolov coal district. Symposium Mining town Příbram
Programme of mineral base development in the Czech Republic. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
A programme of seismic monitoring of the stability of Krušné hory (Ore Mountains) slopes in the region of the North Bohemian Brown Coal District
A programme system PREDITAS applied in geology. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
A programme system PREDITAS for analysis of significanace of geochemical data for classification of rocks. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov / Mamedov, B. A., Nabijev, A. A., Vysoudil, Miroslav -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Vol. 29 (1990), s. 107-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha / Kaigl, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1984, č. 4 (1986), s. 397-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku / Romportl, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1990), s. 61-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Programový systém databanky dát vlastností zemín / Modlitba, Igor, Petrik, Fedor, Vančíková, Inge -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A / Čáslavský, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii / Bláha, Svatopluk, Patočka, František, Pudil, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 6-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Programy odpadového hospodářství a co dál? / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 3 (1994), s. 12-14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Programy pro dopravní inženýrství / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 4 (1995), s. 104-110
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti / Kallabová, Eva -- In: Geografické informácie. 8 -- s. 224-231
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti / Hřebačková, Alexandra, Stehlík, Karel -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 60, č. 4 (1982), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Progres récents de la connaissance des gisements cénozoiques en Aquitaine méridionale (France S-O) - 2e partie (Variant.)
Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume / Holzer, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 332-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu
Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 5-6 (1984), s. 21-33
Zdroj: ČGS (UNM)