Browse
from 

Le batholithe de Karkonosze (Sudetes, Pologna): Emplacement en domaine extensif tardi hercynien / Diot, H., Mazur, Stanisław, Pin, Christian -- In: 17e Réunion des Sciences de la Terre -- ISBN 2-85363-079-X -- s. 105
Zdroj: ČGS (UNM)
The Bátka limestones in Kiscellian of the South Slovakian Basin
Bats (Chiroptera) of the Cerová vrchovina Mts. (central Slovakia)
Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita)
Der Bau des Moldanubikums in Südwestteil der Böhmischen Masse
Bau und Bedeutung einzelner Ganzgüge der Uranlagerstätte Jáchymov : Strojenije i značenije otdeľnych žilnych uzlov uranovogo mestorožděnija Jachimov
Das Baumaterial der ältesten Etappen des Aufbaus der St. Peter-und-Paul-Kirche auf dem Petrsberg in Brno
Bauxite exploring methods and their results in the Strážovské vrchy Mts., NW Slovakia / Beleš, František -- In: Acta geologica hungarica -- ISSN 0236-5278 -- Roč. 34, č. 3 (1991), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Bauxites from the Kruja Zone (Albania): Position, origin, composition and environment / Novák, Jiří Karel, Peza, Luftulla Hasan -- In: Travaux du Comité international pour ĺ étude des bauxites, de ĺ alumine et de ĺ aluminium (ICSOBA) -- s. 74-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku / Grmela, Marek -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 284-286
Zdroj: ČGS (UNM)
The Bavarian phase of the Variscan orogeny: Relations between migmatites and granites and potential causes for crustal melting / Dörr, Wolfgang, Finger, Fritz, Gerdes, Axel, Starijaš-Mayer, Biljana -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 82 (2013), p. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse) / Linner, Manfred -- In: Arbeitstagung 2007 der Geologischen Bundesanstalt : Blatt 67 Grünau im Almtal und Blatt 47 Ried im Innkreis : Linz 7.-11. Mai 2007 -- ISBN 978-3-85316-035-0 -- s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites-bearing pollen organ from the Cenomanian of Bohemia / Kvaček, Jiří, 1937-, Pacltová, Blanka -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 22, no. 6 (2001), p. 695-704
Zdroj: ČGS (UNM)
Bayesian approach to magnetotelluric tensor decomposition / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Annals of Geophysics -- ISSN 1593-5213 -- Roč. 53, č. 2 (2010), s. 21-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bayesian Monte Carlo for MT tensor decomposition / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Protokoll über das Kolloquium elektromagnetische Tiefenforschung (05) -- s. 146-155
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazální klastika spodního badenu Karpatské předhlubně jako významný kolektor podzemních vod
Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie / Gilíková, Helena, Mikuláš, Radek, Vávrdová, Milada -- In: 5. paleontologická konferencia - Zborník abstraktov -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie / Gilíková, H., Mikuláš, Radek, Vavrdová, Milada -- In: 5. paleontologická konference -- s. 37-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bazalt? Bazalt! / Fediuk, František, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 483-489
Zdroj: ČGS (UNM)