Browse
from 

The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia) / Hrouda, František, Madaras, J.., Putis, M.. -- In: TECTONOPHYSICS -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 359, č. 3-4 (2002), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes / Šibrava, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 32, no. 2 (1997), p. 111-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif) / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts. / Cymerman, Zbigniew, Kozdrój, Wiesław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction / Neubauer, Franz -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [14]
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpine-type fissure mineralization at the localities "Mísečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic)
Alpine-type fissure mineralization with ferroaxinite and zeolites at the locality Červenohorské sedlo in the Hrubý Jeseník Mts. (northern Moravia)
Alpine-type mineralization from Rudoltice near Sobotín (northern Moravia)
Alpine-type mineralization in the quarry Krásné near Šumperk (northern Moravia)
Alpine-type mineralization with sulphides, W-rutile and hard hydrocarbone from the Olověná Adit in the Zlaté Hory ore district, Silesia
Alpine type paragenesis of the veins and other mineral parahenesis in Barchovice quarry (WSW of Zásmuky near Kolín, Czech Republic)
Alpine-type vein minerals from Kutná Hora
Alpine-type veins in the Šumperk massif mantle
Alpine veins in amphibolites of the Polička Crystalline Unit
Alpinotype ultrabasic rocks of the eastern Moldanubian margin
Alpinotype ultrabasite on the SE part of the Bohemian Massif
Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu / Suk, Miloš -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 193-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika / Suk, Miloš -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 94-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise / Hók, Jan, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů