Browse
from 

The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia / Bowes, D. R., Dudek, Arnošt, 1928-, Dumurdzanov, N., Ivanov, T., Jaroš, Josef, Jelínek, Emil, 1943-, Mísař, Zdeněk, Pačesová, Magdalena -- In: Ofioliti -- ISSN 0391-2612 -- Roč. 12, č. 3 (1987), s. 457-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Demografický vývoj malých moravských měst / Vaishar, Antonín -- In: Geografie malých měst -- s. 9-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Demonstration of creep on three-dimensional physical models / Skořepová, Jiřina -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 193-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Demonstrationn of the Zlatno porphyry copper ore deposit in panning prospection
Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities / Budil, Petr, 1969- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 1-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945 / Raclavský, Jaromír, Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 7-8 (2009), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendritické struktury v měsíčním materiálu / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 409-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic) / Fantucci, R., Rybář, Jan, Vilímek, V. -- In: Geological and Geotechnical Influences in the Preservation of Historical and Cultural Heritage -- s. 493-500
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic) / Fajer, Maria, Malik, Ireneusz, Papciak, Tomas, Wistuba, Małgorzata -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 47 (2013), p. 107-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná river valley in the last 150 years, The Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic / Hrádek, Mojmír -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 2-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic) / Hrádek, Mojmír, 1938-, Malik, Ireneusz -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 15, no. 3 (2007), p. 2-10, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia) / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice / Dvorská, Jitka, Vít, Jan -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologické záznamy morfologických transformací nivy Desné za posledních 150 let, Hrubý Jeseník (Česká republika)
Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy) / Šilhán, Karel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 265-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstämme aus Mohelnice, Nordmähren / Vít, Jan, Vrbová-Dvorská, Jitka -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice -- Roč. 2005, č. 6 (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern / Kyncl, Josef, Leuschner, Hanns Hubert -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Dendrochronology of debris flows fan on the western slope of Mt. Travný (1 203 m) (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia / Ettler, Vojtěch, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevic, Martin, Šebek, Ondřej, Veselovský, František -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)