Browse
from 

The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides / Maheľ, Michal -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 19, no. 1 (1987), p. 1-27
Zdroj: ČGS (UNM)
The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism / Cambel, Bohuslav, 1919-2006, Miklóš, Jaroslav, Veselský, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 6 (1982), p. 697-728
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk / Hlavinková, Pavlína, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Škrabalová, Jitka, Trávníček, Bohumír, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí -- s. 42-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Malé obce v evropském kontextu / Vaishar, Antonín -- In: Veřejná správa -- Roč. 9, č. 22 (1998), s. 29-30
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Malé Pieniny / Vítek, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 9 (1989), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek / Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis / Fojt, Bohuslav, 1929-, Mücke, Arno, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 66, no. 2 (2006), p. 109-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Malé výchozy s velkým významem / Hájek, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Maletín and Mladějov sandstones of the Holy Trinity Column in Olomouc (Moravia)
Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc) / Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 158-161, Příl. XII
Zdroj: ČGS (UNM)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Szabad, Michal -- In: paleontologie -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 83, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Malformovaní agnostidi ze střednokambrického jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve, Česká republika
Die Malm-Aptychen aus dem Fundorf Snežnica (innere Klippenzone, Westkarpaten) / Bartoněk, Petr, Šulgan, František, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Jg. 28, Nr. 1 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Malmské Aptychy z lokality Snežnica (vnitřní bradlové pásmo, západní Karpaty)
Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 299-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883) / Horný, Radvan, 1932- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 56-58, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 331-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje / Bruthans, Jiří -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)