Browse
from 

The Mammoth Peak sheeted complex, Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California: a record of initial growth or late thermal contraction in a magma chamber? / Janoušek, Vojtěch, Kabele, Petr, Paterson, Scott, Žák, Jiří -- In: Contributions to Mineralogy and Petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 158, č. 4 (2009), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mamutí štít v Tuolumne batolitu
Man and Clay / Konta, Jiří -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 76
Zdroj: ČGS (UNM)
Man and the geological development of the Earth
Man and Woman of the Year awards in the Czech Geological Survey
Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava (Czechia) / Hrádek, Mojmír -- In: Regional geography and its applications -- s. 68-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
A man-made cave at Pašinka near Kolín
Management der Wiederherstellung der Bergbaufolgelandschaft unter der Nutzung von Informationstechnologien und der Visualisierung
Management obnovy hornické krajiny / Čížková, Helena, Ženatý, Lukáš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Management of large contaminations of waters, soils and quaternary rocks at the Czech Geological Survey, Branch Brno
Management of the landscape renewal affected by the underground mining with utilization of information technologies
Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993 / Dziedzic, Anna, Pizon, Antoni, Przenoslo, Stanislaw -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 38, no. 3 (1994), p. 353-364
Zdroj: ČGS (UNM)
The "Manebach Saurian" - a new large eryopid temnospondyl (Onchiodon thuringiensis) from the Rotliegend (Early Permian, Asselian) of the Thuringian Forest (Germany)
Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes / Werneburg, Ralf -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 22 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mangan a jeho nemetalurgické aplikace ve světě / Smotlacha, Oldřich -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18 (1986), s. 119-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku / Pauliš, Petr, 1956-, Postbiegel, Stanislav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 2 (1990), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří / Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganem bohaté horniny z Kojetic u Třebíče, západní Morava: předběžná zpráva
Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras) / Faimon, Jiří, 1950-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras) / Faimon, Jiří, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF