Browse
from 

The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal) / Fonseca, Paulo E., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Koptíková, Leona, 1980-, Machado, Gil, Rocha, Fernando T. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 60, no. 2 (2009), p. 121-137
Zdroj: ČGS (UNM)
The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal) / Fonseca, Paulo E., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Machado, Gil, Rocha, Fernando T. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 60, č. 2 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti / Kokeš, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 91, č. 11 (2012), s. 652-653
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu / Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr -- In: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- ISBN 978-80-2075-733-8 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- ISBN 978-80-2075-733-8 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkial pochádzajú exotické klastické pyropo-almandínové granáty v jurských sedimentoch pieninského bradlového pásma a tatrika?
Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009 / Bufka, Aleš, Přibil, Martin -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín) / Vlačiha, Vlastislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkud spadl prach severní Moravě? / Hladil, Jindřich, Kondziolka, J., Lisá, Lenka, Šálek, M. -- In: Instantní astronomické noviny -- Roč. 12, č. 712 (2008), s. 1-4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Odledňování Vogéz a Krkonoš v pozdním pleistocénu: korelace datování expozicí kosmogenním 10Be
Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření / Šelle, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 417-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišitelnost zemětřesení a umělých zdrojů podle seizmického záznamu / Procházková, Dana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 307
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor / Bella, P., Bosák, Pavel, Chadima, Martin, Gasiorowski, M., Gradzinski, M., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca -- S. 12-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu) / Štefan, Václav -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 16 (2013), s. 1-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev / Kycl, Petr, Malík, Jan, Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru / Baratoux, Lenka, Baroň, Ivo, Čech, Stanislav, 1951-, Hradecký, Petr, Kopačková, Veronika, Šebesta, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru / Baratoux, Lenka, Baroň, Ivo, Čech, Stanislav, Hradecký, Petr, Kopačková, Veronika, Šebesta, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)