Browse
from 

The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří, Svobodová, Helena, Šilar, Jan -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 24 (2000), s. 61-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst / Horáček, I., Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří, Svobodová, Helena, Šilar, J. -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 24, - (2000), s. 61-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pekárna. MMK. Sídliště. Povrchový průzkum. / Kirchner, Karel, Kuča, M. -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, 1-2 (2008), s. 273-274
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko) / Rusek, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Pektolit z Těchlovic u Děčína / Fengl, Milan, Mühlstein, Bohumil, Rychlý, Rudolf -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 2 (1982), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Pektolith aus Těchlovice bei Děčín
Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken / Hanus, Václav -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 5 (1982), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
The Pelhřimov silver-bearing district (Bohemian-Moravian Highlands, SE Bohemia)
The Pelhřimov volcanotectonic circular structure / Vrána, Stanislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 3 (1990), s. 143-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Pelhřimovský stříbronosný revír / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 102-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Pelitic facies above the sandstone body of Příhrazské skály Rocks, NE Bohemia (lithology and calcareous nannofossil biostratigraphy)
Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií) / Švábenická, Lilian, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pelito-karbonatovyje proslojki v tolšče tretičnych otloženij bassejna SBB
Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils / Bruthansová, Jana, Kraft, Petr -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 48, no. 3 (2003), p. 437-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils / Bruthansová, Jana, Kraft, Petr -- In: Acta Palaeontologica Polonica -- ISSN 0567-7920 -- Roč. 48, č. 3 (2003), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR / Divoká, Hana -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1986), s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Pelokarbonatszwischenmittel in tertiären Sedimenten im Nordböhmischen Braunkohlenrevier
Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion / Aerts, C., Havelková, P., Herrel, A., Přikryl, Tomáš, Roček, Zbyněk -- In: Journal of Anatomy -- Roč. 214, č. 1 (2009), s. 100-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The pencil gneiss - a non-traditional jewellery stone
Pencil gneisses from the Šumava branch of the Moldanubicum