Browse
from 

The Pennsylvanian cordaitaleans of the Dobrudzha Basin (Bulgaria) / Šimůnek, Zbyněk, Tenchov, Yanaki -- In: Geologica Balcanica -- ISSN 0324-0894 -- Roč. 40, č. 1-3 (2011), 35
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pennsylvanian macrofloristic record from the central and western Bohemia and from the Intra Sudetic Basin in NE Bohemia / Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 6 (1988), s. 371-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Pentacauliscus cf. Nodosus Moore et Jeffords, 1968 (Crinoidea, Col.) from the Zlíchov Limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of Bohemia / Prokop, Rudolf J., Slámová, Radana -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 169, č. 1-4 (2000), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Pepeo kao sredstvo na cementno-vapnenoj osnovi za solidificiranje/stabiliziranje opasnog otpada
Peport on geological mappingof the Miocene and Quaternary sediments on the map sheets 34-241 Holíč and 34-243 Tvrdonice in 2001
Peralkaline rocks : a special issue dedicated to Henning Sorensen (Variant.)
Peraluminické granitoidy sv. moldanubika / Breiter, Karel, 1956- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 114-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 151-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 96, č. 2 (2011), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton
Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton
Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum / Buriánek, David -- In: Geologie de la France -- ISBN 978-2-7159-2535-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granites in the south parth Stražek Moldanubicum - example of the evolution peraluminous granitic melt
Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952-, Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999), p. 144
Zdroj: ČGS (UNM)