Browse
from 

The antiquity of the famous Belianska Cave (Slovakia) / Bella, P., Bosák, Pavel, Glazek, J., Hercman, H., Kicinska, D., Nowicki, T., Pavlarcik, S., Pruner, Petr -- In: 14th International Congress of Speleology -- ---
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dr. Anton Dropa, CSc. seventieth
Dr. Anton Droppa, Csc. sedemdesiatročný / Šípka, Emil -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 27 (2008), s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 348-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Frič - urputný vědec a gentleman / Janko, Jan -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 6 (2013), s. CXVII-CXVIII
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Frič - zakladatel české paleontologiclé školy / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 3 (1983), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Frič a Komitét pro přírodovědný výzkum Čech / Zázvorka, Vlastislav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 3 (1983), s. 173-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea / Beneš, Josef -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 3 (1983), s. 168-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Ivan (60) -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 5, no. 1 (1997), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Jančařík - padesát let / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 26 (2000), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Antonín Jančařík 50 years old
Antonín Kříž šedesátníkem / Gabriel, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 254
Zdroj: ČGS (UNM)
The Antonín reclamation forest arboretum in the Sokolov region celebrates 35 anniversary
Antonín Šimek / Komenda, Jaro -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Antraksolit iz barrandijenskoj časti Češskogo massiva
Antraxolit z barrandienské části Českého masívu / Dubanský, Alois, 1929-, Habersbergerová, Anna, Jahoda, Karel -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 22 (1987), s. 9-50, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 3 (1987), s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Antropocén / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 2 (2002), s. 81-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ