Browse
from 

The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools / Fediuk, Ferry, Gabašová, Ananda, Klomínský, Josef, Schovánek, Pavel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 1 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornblende quartzites with L-fabric from the Červenohorské sedlo zone (Jeseníky Mts.)
Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornblendite from a slice of the Sobotín Massif SE of Zámčisko
Horní Benešov Formation in the Dětřichov 1 borehole (Nízký Jeseník Mts.)
The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization / Breiter, Karel, 1956- -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Bory near Velké Meziříčí / Kotková, Jana, 1963-, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). / Kotková, Jana, Melichar, Rostislav -- In: Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. -- ISBN 80-7075-603-9 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Horní právo a ochrana životního prostředí / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les) / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 279-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Horní Slavkov-Krásná Sn, W ore district
Horníci těžili v metropoli uhlí ve dvou oblastech. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 151 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu / Křivanec, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991 / Suček, Pavel -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 102-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů / Vosáhlo, Jiří -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 22-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická exkurze do Japonska / Strakoš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 8 (2002), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region / Holub, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 3 (1999), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 2 (1999), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku / Večeřová, Viera -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 43-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hornická naučná stezka - Údolí Milířky / Brzák, Přemysl, Fabiánek, Otakar, Flekna, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 5 (1999), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)