Browse
from 

The mechanism of flow and fabric development in mechanically anisotropic trachyte lava / Haloda, Jakub, Hrouda, F., Lexa, O., Schulmann, Karel, Týcová, Patricie, Závada, P. -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 31, č. 11 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The mechanism of flow and fabric development in mechanically anisotropic trachyte lava / Haloda, J., Hrouda, F., Lexa, O., Schulmann, K., Týcová, P., Závada, Prokop -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 31, č. 11 (2009), s. 1295-1307
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanism of formation of atoll garnet during high-pressure metamorphism / Faryad, Shah Wali, Klápová, Helena, Nosál, Libor -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 1 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mechanism of local earthquakes in 3-D inhomogeneous media determined by waveform inversion / Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 121, č. 2 (1995), s. 459-474
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mechanism of Metasomatism in the Calcite-Nasturan (Pitchblende) System: 2.Replacement of Nasturan by Calcite
Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit / Doležalová, Hana, Jiránková, Eva, Kajzar, Vlastimil, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 10, no. 2 (170), p. 189-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit / Doležalová, Hana, Jiránková, E., Kajzar, Vlastimil, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 189-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia) / Kaláb, Zdeněk -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(88) (1992), p. 99-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanism of the flotability of wolframite, huebnerite, ferberite and cassiterite by sodium oleate
Mechanismen der rasanten Heraushebung einer variszischen Gebirgswurdel im Unterkarbon-Abgeleitet aus PTtd-Pfaden von Einheiten des Erzgebirges / Krohe, A., Maresch, W. V., Willner, A. P. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Jg. 10, Nr. 1 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanisms controlling the behaviour of double-porosity clay fills; in situ abd centrifuge study / Boháč, Jan, Laue, Jan, Najser, Jan, Pooley, Emma, Springman, Sarah -- In: Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology -- ISSN 1470-9236 -- Roč. 43, č. 2 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mechanisms of pH change in wood ant (Formica polyctena) nests / Frouz, Jan, Jílková, Veronika, Šebek, Ondřej -- In: Pedobiologia - International Journal of Soil Biology -- ISSN 0031-4056 -- Roč. 55, č. 5 (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mechanisms, timing, and rates of arid region mountain front recharge / Bruthans, Jiří, Carling, Greg T., Mayo, Alan L., Tingey, David -- In: Journal of Hydrology -- ISSN 0022-1694 -- Roč. 428, č. March (2012), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii / Bartáková, Iva, Bořilová, Šárka, Mandl, Martin, Zeman, Josef -- In: IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů -- ISBN 80-210-3635-4 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným / Barcal, Miroslav, Hejl, Václav, Levorová, Věra -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 59 (1982), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les / Hruška, Jakub (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Mechanismus toku a vývoje stavby mechanicky anizotropní trachytové lávy
Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování / Dědeček, Petr, Lexa, Ondrej, Mach, Karel, 1964-, Potužák, Marcel, Schulmann, Karel, Závada, Prokop -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Mechanismus vzniku síranových výkvětů na pískovcích české křídové pánve