Browse
from 

The registration of areas of suspected contamination regarding dumps in the Brno conurbation / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp / Košťák, Blahoslav, Vilímek, Vít, Zapata Luyo, Marco -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 19 (123), s. 61-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Registration of rock blocks movements using dendrogeomorphic methods: new methodical approach in a case of localities in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska / Solín, Lubomír -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 237-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Regression Model of the Mean Annual Runoff for the Territory of Slovakia
Regular grids and local grid refinement / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Kolcun, Alexej -- In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration -- s. 181-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Regular use of entropy for studying dissimilar geographical phenomena
Regular variations of air pollution on selected stations during 2003-2007 / Střeštík, Jaroslav -- In: Sustainable development and bioclimate. Proceedings -- S. 219-220
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Regulární ježovky lokality Předboj (svrchní cenoman (12-22 Mělník)) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Rehabilitation activities of DIAMO, State Enterprise, in 2002
Rehabilitation and land restoration - Possible restoration of the land affected by mining activity
Rehabilitation and restoration of vein deposits - Administration of Uranium Deposits at Příbram
Rehabilitation Programme of the Chýnov Cave
The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania) / Burian, Miloš, Melka, Karel, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Peza, Luftulla Hasan -- In: Geohazards and the Environment -- s. 173-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania) / Burian, Miloš, Melka, Karel, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Peza, Luftulla Hasan -- In: Geohazards and the environment -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 468-471
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Siegl, P., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Švarcová, T. -- In: Materials & Design -- Roč. 30, č. 8 (2009), s. 3229-3234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reinforcing of the coal by chemical grouts / Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard -- In: Prediction, analysis and design in geomechanical applications -- s. 215-222
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria) / Breiter, Karel, 1956-, Gnojek, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m) / Fendek, Marián -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 24 (1989), s. 59-98
Zdroj: ČGS (UNM)