Browse
from 

The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania) / Burian, Miloš, Melka, Karel, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Peza, Luftulla Hasan -- In: Geohazards and the Environment -- s. 173-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania) / Burian, Miloš, Melka, Karel, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Peza, Luftulla Hasan -- In: Geohazards and the environment -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 468-471
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Siegl, P., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Švarcová, T. -- In: Materials & Design -- Roč. 30, č. 8 (2009), s. 3229-3234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reinforcing of the coal by chemical grouts / Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard -- In: Prediction, analysis and design in geomechanical applications -- s. 215-222
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria) / Breiter, Karel, 1956-, Gnojek, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m) / Fendek, Marián -- In: Regionálna geológia Západných Karpát -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 24 (1989), s. 59-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve / Kobr, Miroslav, Pešek, Jiří, Skopec, Jiří (2002) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou) / Kobr, Miroslav, 1940-, Pešek, Jiří, 1936-, Skopec, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 181-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny / Gnojek, Ivan, Kubeš, Peter -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 117-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy / Kysela, Ján -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 7-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretation of geological and geophysical data from Mšeno-Roudnice Basin
Reinterpretation of geological and geophysical data from the Mšeno-Roudnice Basin
Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units / Kováč, Peter, Novotný, Miroslav, Rakús, Miloš, Tomek, Čestmír, Vozár, Jozef, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Vol. 101 (1996), p. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretation of the geomagnetic field of the Danube basin - Podunajská nížina lowland (Czechoslovakia)
Reinterpretation of the travel times of P waves generated by quarry blasts in Western Bohemia / Janský, Jaromír, Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 11(104) (1997), p. 35-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Rejholtice - Mnišské jámy
Rejholtice - Mnišské jámy / Losos, Zdeněk, Prinzová, Eva -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.) -- ISBN 80-244-0453-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách / Losos, Zdeněk, 1962-, Prinzová, Eva -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu / Fojt, Bohuslav, 1929-, Kopa, Dušan, 1935-, Vávra, Václav, 1971-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)