Browse
from 

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 85-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 163-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časoprostorové rozložení seismicity v oblasti západočeských zemětřesných rojů / Boušková, Alena, Fischer, T., Hampl, František, Horálek, Josef, Jedlička, Petr -- In: Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100 -- s. 341-349
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Časová a frekvenční charakteristika jevy VP [vyzvané polarizace]
Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000 / Halásová, Olga, Hančarová, Eugenie, Vašková, Ilona -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 171-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Časová chemická stability podzemní vody v nepropustném rozpukaném granitu
Časové a plošné rozložení intenzity srážek v urbanizovaných povodích
Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy / Jakšík, O., Kodešová, R., Nikodem, A., Žigová, Anna -- In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- S. 489-495
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Časově-frekvenční analýza seizmického signálu / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 219-230
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost / Eichler, Jaroslav -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 84-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách / Holub, Frabtišek, Schmitz, Mark., Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách / Holub, František, Schmitz, Mark D., Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, č. 1 (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří / Marvanová, Věra, Trešl, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Časové změny v obsahu organických polutantů v sedimentech brněnské přehrady
Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk). / Klapka, Pavel, Křemenová, G., Martinát, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník -- s. 92-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku / Sedlák, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 398-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací / Jeřábek, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 11 (1990), s. 444-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice / Gnojek, Ivan, Kaličiak, Michal, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 499-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci / Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 1-2 (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF