Browse
from 

Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918 / Lalkovič, Marcel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 47, č. 1 (2009), s. 113-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Čeští geologové v mimoevropském světě / Kukal, Zdeněk -- In: Sborník Česká věda a technika 20.století v mimoevropském světě -- S. 153-157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Četvertičnyje otloženija v Moravskoj časti Venskogo basejna
Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová / Chovan, Martin, Hanas, Peter, Oružinský, Viliam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Čím je Zemi Slunce? / Cílek, Václav -- In: Živel oheň - energie -- s. 10-13
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit / Procházková, Dana -- In: EKO Ekol. a Společ. -- ISSN 1210-4728 -- Roč. 6, č. 6 (1995), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Čína 2000-2050: uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem / Buchtele, Jaroslav -- In: Energie -- Roč. 4, 11/12 (1999), s. 12-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Čína, vládce surovin / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 41 (2009)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čindie, břicho světa. Skončil bezproblémový růst západní civilizace / Cílek, Václav -- In: Týden -- Roč. 13, - (2006), s. 96-96
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Činnost chemické laboratoře / Rubeška, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha (1991), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost chemických laboratoří / Šulcek, Zdeněk -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole / Janák, Petr, Tásler, Pavel, Tásler, Radko, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 176-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost Dionýza Štúra v českých zemích / Eliáš, Mojmír, Kukal, Zdeněk, 1932-, Šimůnek, Pavel -- In: Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra -- ISBN 80-85314-34-7 -- s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980 / Hrdý, Josef -- In: Ročenka geologicko-měřické služby 1979-1980 -- s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem / Wiesner, Tomáš -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui / Hradecký, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999 / Novotný, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde) / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 366
Zdroj: ČGS (UNM)
Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR / Mayer, Pavel -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 88-94
Zdroj: ČGS (UNM)