Browse
from 

Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 426-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review) / Čekal, František, Heřmánek, Radek, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 1 (1998), p. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
"Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc. / Együd, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesťdesiatiny RNDr.Ing. Jána Buriana, CSc / Harman, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD) / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesticípá sněhová vločka. A Six-Pointed Snowflake / Cílek, Václav -- In: Vyšehrad. Lughnasadh `99 -- s. 8-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky / Krška, K., Munzar, Jan -- In: 11. zborník dejín fyziky -- s. 97-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Šestý archaeopteryx a paleoekologie -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 8 (1990), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Šetřme pseudokrasem / Kirchner, Karel -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 26, č. 1 (2012), s. 16-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism? / Kopecký, Lubomír -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 23 (1997), p. 59-82
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia / Vrána, Stanislav -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 76, no. 2 (1987), p. 505-528
Zdroj: ČGS (UNM)
Ševětínský astroblém
Šídlatky (Isoëtes) - významný glaciální relikt v kvartérních jezerních sedimentech v České republice
Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Šíp času a kruh času. O zkamenělinách a o tom, co nás potkalo a nemine / Cílek, Václav -- In: Fosilie ze sbírek Severočeského muzea/Oldřich Hamera - Monotypy -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. / Macek, Jan -- In: Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 27, č. leden/únor (2009), 39
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Širopasí / Macek, Jan (2008) -- In: Louky Bílých Karpat -- ISBN 978-80-903444-6-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM