Browse
from 

40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides / Bowes, Donald R., Hopgood, A. M., Jelínek, Emil, 1943-, Van Breemen, O. -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- H. 10 (2002), s. 445-457
Zdroj: ČGS (UNM)
40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian massif, Central European Hercynides / Bowes, Donald R., Hopgood, Alaric, Jelínek, Emil, van Breemen, Otto -- In: Neues Jahrbuch fur Mineralogie - Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 2002, č. 10 (2002), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The 40th anniversary of the Czech Karst Protected Landscape Area
The 40th volume of "Geologický zborník - Geologica carpathica" / Harman, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 1 (1989), p. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
41. kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
41st colloquy on geomechanics in Salzburg
42. kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 369-370
Zdroj: ČGS (UNM)
42. kolokvium geomechaniky v Salzburku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, 11/12 (1993), s. 369-370
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
42nd colloqy of geomechanics (Salzburg)
43. kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
43. kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii / Černý, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 361
Zdroj: ČGS (UNM)
43th Colloquy on geomechanics in Salzburg
44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii / Černý, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
45 Jahre - eine Kurze oder lange Geschichte (Zur geschichte der Flusspatförderung in Böhmen)
45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách / Fengl, Milan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
45 let CHKO Moravský kras / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě / Veverková, Helena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 338-343
Zdroj: ČGS (UNM)
45 years of the protected landscape area Moravian Karst
45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii / Černý, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 322
Zdroj: ČGS (UNM)