Browse
from 

55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční konference Meteoritical Society / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994 / Bukovanská, Marcela, Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 297-298
Zdroj: ČGS (UNM)
57th annual conference of Meteoritical Society
57th Annual Meeting of the Meteoritical Society in Prague
60. konference meteoritické společnosti / Bouška, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 220-224
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace / Skácel, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví / Faster, Petr, 1936-2009, Makarius, Roman, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc. / Jäger, Ondřej, Jančařík, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let profesora Rostislava Brzobohatého / Hladilová, Šárka, 1953-, Kalvoda, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 1 (1998), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 6 (1991), s. 386-388
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let Rudolfa J. Prokopa
60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
60 years of Ing. Zdeněk Fojtík
60 years of L. Rejl
60 years of Miloslav Černý
60 years of RNDr. Miroslav Štemprok, CSc
60 years of RNDr. Petr Květoň