Browse
from 

75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: IAGOD Newsletter (1997), p. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
The 75th birthday of Prof. St. Chábera
80 let od památného nálezu křepického zlata / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
80. výročí narození akademika V. V. Mennera / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 210-211
Zdroj: ČGS (UNM)
The 80th anniversary of RNDr. Tibor Buday DrSc
The 80th birthday of František Fiala, corresponding member of the Czechoslovak Academy of sciences
The 80th birthday of RNDr. Jan Kalášek
85 let akademika Vladimíra Zoubka / Hanuš, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 425
Zdroj: ČGS (UNM)
85th anniversary of doc. Z. Roth
The 87Rb-86Sr Isotope Geochemistry of the Blueschist and Greenschist metavolcanics of the Rýchory MTS Crystalline Complex, West Sudetes, Bohemian Massif / Bendl, J., Patočka, František, Pivec, Edvín -- In: Geologia Sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 30, - (1997), s. 3-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif / Bendl, Jiří, Patočka, František, Pivec, Edvín -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 30 (1997), p. 3-20
Zdroj: ČGS (UNM)
The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 4, no. 1 (1996), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
The 90th birthday of Dr. Tomáš Kruťa
90th birthday of RNDr. Tomáš Kruťa
100. geochemický seminář (Variant.)
100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 422-423
Zdroj: ČGS (UNM)
100 let od narození profesora Josefa Vachtla / Zelenka, Přemysl -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní / Šimečková, Barbora, 1963- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 3 (2013), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
100 let od smrti Joachima Barranda / Pták, Josef -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 10 (1983), s. 347-348
Zdroj: ČGS (UNM)