Browse
from 

Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek / Dávidová, Štefánia, Hurai, Vratislav, Kantor, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 133-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Adularia from alpine fissures of the Veporicum crystalline complexes: morphology, physical and chemical properties, fluid inclusions and K/Ar dating
Advances in Austrian-Hungarian Joint Geological Research (Variant.)
Advances in cave aerosol research / Faimon, Jiří, 1950-, Komberec, Miroslav, Štelcl, Jindřich, 1956-, Veselá, Petra -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Vol. 46, no. 2 (2008), p. 439-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Advances in cave aerosol research / Faimon, Jiří, Komberec, Miroslav, Štelcl, Jindřich, Veselá, Petra -- In: Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) -- ISSN 0560-3137 -- Roč. 46, č. 2 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Advances in organic Geochemistry 1997 - Proceedings of the 18th International Meeting on Organic Geochemistry, Maastricht, the Netherlands 22-26 Spetember 1997 (Variant.)
Advances in the cave aerosol research: a case stadies in the selected caves of the Moravian Karst (Czech Republic). / Faimon, Jiří, Komberec, Miroslav, Slavík, Pavel, Štelcl, Jindřich -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- ISBN 80-8064-263-X -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database / Gravestein, J., Hruška, Jiří, Hubert, O., Moskalenko, Z., Niedermeier, G., Potenza, R., Rassam, G. N., Sanchez-Lencina, A., Testa, B. -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 969
Zdroj: ČGS (UNM)
Advances in (un)conventional engineering of biomaterials and nursing care / Foldyna, Josef, Hloch, Sergej, Kozak, D., Magurová, D., Monka, P. -- In: DAAAM International Scientific Book 2013 -- S. 297-316
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Advances in Vertebrate Paleontology and Geochronology (Variant.)
Advisory and information centre on the impacts of mining operation on living environment
AE Kaiser effect and electromagnetic emission in the deformation of rock sample / Chiba, V., Lokajíček, Tomáš, Mori, Y., Narashino, K., Obata, Y., Šikula, J. -- In: 26th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE 2004) -- s. 167-178
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A.E. Reuss, an Cretaceous stratigrapher and palaeontologists
A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog / Čech, Stanislav, Valečka, Jaroslav -- In: Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře / Čápová, Dana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 10, č. 2 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Aelteste Bergordnung fuer die Goldbergwerke in Jílové/Enlau vom Jahre 1536
Aeolian component in Holocene fluvial sediments at the locality Stará Boleslav-děkanská zahrada
Aeolian component in sediments of Švarcenberk Lake
Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape / Hrádek, Mojmír, Jankovská, Vlasta, Švehlík, R. -- In: Antropogenic aspect of geographical enviroment transformations -- s. 7-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG