Browse
from 

Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata zone (Middle Badenian) of the NW part of Vienna basin (Slovak part) / Bartakovics, Anita, Hudáčková, Natália -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians) / Waskowska-Oliwa, A. -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Agglutinated foraminiferal assemblages as indicators of environmental changes in the Early Panonian (Late Miocene) of the Vienna Basin / Fuchs, Reinhard, Schreiber, O. S. -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- No. 41 (1988), p. 61-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia / Salaj, Jozef -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians / Szydlo, Andrzej -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies / Bubík, Miroslav -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Aggradation and morphostratigraphic levels of the Říčka River (Moravian Karst)
Aggregate for white and varicoloured conerete in Slovakia
Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management) / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM, -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Aggregates in concrete and alkali-aggregate reaction
Aggregation-Based Multilevel Preconditioning of Non-conforming FEM Elasticity Problems / Blaheta, Radim, Margenov, S., Neytcheva, M. -- In: Lecture Notes in Computer Science -- s. 847-856
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aging of the observation objects for groundwater investigation
Aglutinated foraminifers of freshwater Cenomanian from Prague
Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína / Sviták, Ctirad -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Agnostids entombed in hyolith conchs / Fatka, Oldřich, Moravec, Josef, Šinágl, Miroslav, Valent, Martin, Vokáč, Václav -- In: Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists -- ISSN 0810-8889 -- Roč. 37 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci / Černoušek, Michal -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 27, č. 1 (1994), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Agricola and Dowsing
Agricola-Forschungszentrum Chemnitz
Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen / Majer, Jiří -- In: Georgius Agricola - Bergwelten 1494-1994 -- s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6 / Císařová, Ivana, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 103, č. jaro (2011), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)