Browse
from 

Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Akritarcha zóny Monograptus sedgwickii z lokality Hýskov
Aktivita československé skupiny IAGOD / Háber, Milan, Štemprok, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav, 1933-, Vaněček, M. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987 / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 381-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983 / Franko, Ondrej, 1931-, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 397-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003 / Lobitzer, Harald -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 144, Nr. 3-4 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity České geologické služby ve Střední Americe / Kycl, Petr -- In: Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/ -- Roč. 3, č. září (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod / Medek, Jiří -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii / Šponar, Petr -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka / Brych, Karel, Dittrt, František, Vaishar, Antonín -- In: Biuletyn pokonferencyjny : Konferencja Klodzko-Orlicka 2005 -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí / Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 54-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole / Pistorová, Milada -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 8 (1983), s. 292-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivní vulkanismus v Nikaragui: výzkum a předpovídání / Hradecký, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 272-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuality v archeologii Moravského krasu / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 8 (2006), s. 244-246
Zdroj: ČGS (UNM)