Browse
from 

Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty) / Boorová, Daniela, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Alcali-aggregate reaction-induced damage of concrete on the motorway D11
Alcalic volcanites in the Kladky phyllite from the borehole LV-23 Ludvíkov
ALCAPA - Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin, Graz, Austria, 1-3 July, 1992 (Variant.)
Alcapa II - Geological Evolution of the Alps-Carpathian-Pannonian System, Voinesti-Covasna, Romania, October 21-22, 1994. Abstracts Volume (Variant.)
Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology / Andreas, Michal, Bartonička, Tomáš, Benda, Petr, Březinová, Tereza, Hoffmannová, Anna, Horáček, Ivan, Hulová, Štěpánka, Hulva, Pavel, Lučan, Radek, Neckářová, Jana, Reiter, Antonín, Svačina, Tomáš, Šálek, Martin -- In: Acta Chiropterologica -- ISSN 1508-1109 -- Roč. 11, č. 1 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 1 (1986), p. 43-56, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Alethopteridy stefanu a permu Čech a Moravy
Aletopteridnyje stefanskogo jarusa i permskoj sistemy Čechii i Moravii
Aleuritic sediments of the Upper Hron River Dale and their properties
Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí / Bohatý, Martin, Šimek, Evžen -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993) / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 268
Zdroj: ČGS (UNM)
Alfred Lacroix (1863-1948) / Rost, Rudolf, 1912-1999 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 12 (1983), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
The Alga Halicoryne Carpathica N. sp. from upper triassic of western Carpathians / Mišík, Milan, 1928- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 3 (1987), p. 285-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Algebraic Multilevel Methods with Aggregations: An Overview / Blaheta, Radim -- In: Large-Scale Scientific Computing -- s. 3-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Algenflora des unteren Badeniens (Corallinaceae, Bacillariophyceae) aus der Umgebung von Kosihovice (südslovakische Becken, Westkarpaten) / Čierna, Emilia, Schaleková, Anna -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae -- Nr. 39 (1985)
Zdroj: ČGS (UNM)
Algerina ge. nov. (Bivalvis, Nepiomorphia) ze siluru sverogondwanského okraje (Alžír), peri-Gondwanské Evropy (Francie, Itálie), Peruniky (pražská pánev, Čechy) a Sibiřská deska (tajmyrská pánev, Rusko)
Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia) / Kříž, Jiří -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 1 (2008), p. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Algerogyra apicostulata gen. et sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Lower Cenomanian of Algeria / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 159, č. 1-4 (1990), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)