Browse
from 

Alkali-silica reaction products: comparison between samples from concrete structures and laboratory test specimens / Pertold, Zdeněk, Přikryl, Richard, Šachlová, Šárka -- In: Materials Characterization -- ISSN 1044-5803 -- Roč. 61, č. 12 (2010), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků / Kopecký, Lubomír, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 15-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie. / Jelínek, Emil, Jelínek, Emil, 1943-, Řanda, Zdeněk, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko) / Výmola, Jan, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče / Houzar, Stanislav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 71, č. 1-2 (1986), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkalies in the granitoids of the west Carpathians / Cambel, Bohuslav, 1919-2006, Martiny, Eduard, Pitoňák, Pavol -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 34, no. 1 (1983), p. 15-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline and carbonate-rich melt metasomatism and melting of subcontinental lithospheric mantle: Evidence from mantle xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš, Balogh, Kadosa, Hegner, Ernst, Magna, Tomáš, Svojtka, Martin, Špaček, Petr, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of Petrology -- ISSN 0022-3530 -- Roč. 54, č. 12 (2013), 37
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Alkaline and Carbonate-rich Melt Metasomatism and Melting of Subcontinental Lithospheric Mantle: Evidence from Mantle Xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif / Ackerman, Lukáš, Balogh, K., Hegner, E., Magna, T., Svojtka, Martin, Špaček, Petr, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of Petrology -- ISSN 0022-3530 -- Roč. 54, č. 12 (2013), s. 2597-2633
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic / Bendl, Jiří, Bosák, Pavel, 1951-, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 48, č. 1 (1993), s. 65-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline and ultramafic carbonate lamprophyres in central Bohemian CarboniferousBasins, Czech Republic / Bendl, J., Bosák, P., Pivec, Edvín, Ulrych, J., Žák, K. -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 48, č. 1 (1993), s. 65-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alkaline hydrothermalism in S-, rare metal and P-rich black shales / Daudin, Laurent, Gallien, Jean, Orberger, B., Pašava, Jan, Pinti, D. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(18): Suppl. 1 -- ISBN 0016-7037 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1-2 (1992), p. 183-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic / Emmer, J., Gomboš, L., Ira, P., Novák, Jan, Pačes, Tomáš, 1937-, Štrof, P. -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- s. 575-578
Zdroj: ČGS (UNM)
Alkaline massif Lovozery
Alkaline Rocks with Carbonatite Affinity in the Bohemian Massif, Czech Republic / Svobodová, Jana, Ulrych, Jaromír -- In: Symposium on Carbonatites and Associated Alkaline Rocks and Field Workshop on Carbonatites of Tamil Nadu. Abstracts -- s. 42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Alkaline subvolcanic rocks of České středohoří Mts. compared to those of Kaiserstuhl (Germany) and Monteregian Hills (Canada): petrological-geochemical study
Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia / Fediuk, František, 1929- -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [9]
Zdroj: ČGS (UNM)