Browse
from 

Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu / Motyčka, Zdeněk, 1969- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí / Kadlec, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-4, T 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonit a amazonitové pegmatity / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonite and amazonite pegmatites
Amazonite pegmatites from the Kola peninsula
Amazonitové pegmatity poloostrova Kola / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 292-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag) / Buřival, Zbyněk, Řezníček, Ivo -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Amber, natural resins, fossil and recent organic substances
Amber occurrences in the Czech Republic
Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic) / Nel, André, Prokop, Jakub, 1976- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic / Hůnová, Iva, 1958-, Ostatnická, Jana, Šantroch, Jaroslav -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia / Krüger, Frank, Rössler, D., Rümpker, G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 1 (2004), p. 233-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 326-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Amblygonite from lithium pegmatite from Dolní Rožínka (western Moravia)
An amendment of the building law from the engineering-geology point of view
An amendment of the geological law
An amendment to the Mines Act and further development of the Mining Law in the Czech Republic
Amendments made to geology and mining
Amerika a 28. mezinárodní geologický kongres / Pravda, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)