Browse
from 

Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex / Štědrá, Veronika -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Amphiboliten from the Hoher Bogen, southern Teplá-Barrandian unit - former ocean floor basalts, not gabbros / Pfeiffer, T., Propach, G. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Amphibolites and minerals associations in Pacov (Moldanubian, Southern Bohemia)
Amphibolites from diorites of the metabasite zone of the Brno Batholith as an indicator of its metamorphic evolution
Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism / Burger, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Amphibolites of the Moldanubian varied group in the Chýnov area
Amphibolites of the Moldanubian Zone in the area between Humpolec and Jihlava
Amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia) / Schovánek, Pavel, Zikmund, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 63, no. 5 (1988), p. 257-273, 2 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Amphibolization and biotitization of a hornfels xenolith from the porphyry biotite granite of the Sedmohoří stock
Amphibols from tremolite marbles in the Bohemian Massif
Amphipora ontogeny / Hladil, Jindřich -- In: Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria -- Roč. 7, 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera Abstracts. (2003), s. 35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Amphipora ontogeny / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz -- ISSN 1608-8166 -- No. 7 (2003), p. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru / Svobodová, Marcela, Vavrdová, Milada -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 179 (2010), p. 189-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Ampibians from the miocene sediments of the Bohemian Karst / Hodrová, Marcela -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 4 (1987), p. 345-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century -- s. 157-164
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Amplitude ratios for complete moment tensor retrieval / Jechumtálová, Zuzana, Šílený, Jan -- In: Geophysical Research Letters -- Roč. 32, č. 22 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Amplitude response of a LCR gravimeter with feedback at periods of microseisms and earthquake waves / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Tobyáš, Vladimír -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 2 (1999), s. 185-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Amplitude response of a LCR gravimeter with feedback at periods of microseisms and earthquake waves / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Tobyáš, Vladimír -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 2 (1999), s. 185-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia / Buben, Jiří, Málek, Jiří, Martínková, Marta, Novotný, Oldřich, Valenta, Jan -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 15-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH