Browse
from 

Analytical solution of the relation between transpiration and evaporation of the intercepted water
Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22 / Burda, Miloslav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie / Benetin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 354-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 130-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře -- s. 30-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analytický výzkum a mineralogie / Benešová, Marie, Pavlíková, Eva -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 9-10 (1982), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP / Dvořák, Libor, Hortvík, Karel, Kolcun, Alexej, Martinec, Petr, Staš, Lubomír -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 238-242
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) / Brejcha, Roman, Kovačiková, Lenka, Květina, Petr, Půlpán, Marek, Řídký, Jaroslav, Stolz, Daniel, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 64, č. 4 (2012), 67
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 59-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza časových řad akustické emise a důlních otřesů z oblasti Ostravsko-kravinských otřesových dolů
Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi / Hradecký, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza české geomorfologické terminilogie / Zapletal, Ladislav -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 69-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza činnosti Státních geologických služeb / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 1 (1997), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 68-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)