Browse
from 

Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 449-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomalies of Upper Badenian mollusc shells from localities in vicinity of the Malé Karpaty Mts.
Anomal'naja otdel'nosť kerna v rajone Šachty ČSA v gorode Karvina
Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu / Pěčová, Jana, Petr, Václav, Praus, Oldřich, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko / Gurskaja, Ludmila, Knésl, Ilja, Kolbancev, Leonid, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová / Malec, Jan, Pašava, Jan, Rojík, Petr, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi / Brus, Zdeněk -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu / Mrázek, Pavel, 1936-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné / Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 39-42, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR / Fialová, Věra, Hoch, I., Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- s. 145-150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče) / Pěčová, Jana, Petr, Václav, Praus, Oldřich, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech / Brož, Milan, Štrunc, Jaroslav -- In: Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku -- -, č. 3 (2007), s. 2-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany / Štrbáň, Ivan, Topinka, Zdeněk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1998), s. 37-47
Zdroj: ČGS (UNM)
An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source / Böhmová, Vlasta, Hladil, Jindřich, Jankovská, Vlasta, Kociánová, M., Koptíková, Leona, Langrová, Anna, Lisá, Lenka, Melichar, R., Rohovec, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Strnad, L., Šálek, M., Šimandl, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 2 (2008), s. 175-206
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source / Adamovič, Jiří, 1965-, Böhmová, Vlasta, Hladil, Jindřich, 1953-, Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Koptíková, Leona, 1980-, Langrová, Anna, Lisá, Lenka, Melichar, Rostislav, 1961-, Rohovec, Jan, 1971-, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Strnad, Ladislav, Šálek, Milan, Šimandl, Pavel -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 83, no. 2 (2008), p. 175-206
Zdroj: ČGS (UNM)
An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source / Adamovič, Jiří, Böhmová, Vlasta, Hladil, Jindřich, Jankovská, Vlasta, Kociánová, Milena, Koptíková, Leona, Langrová, Anna, Lisá, Lenka, Melichar, Rostislav, Rohovec, Jan, Schwartz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Strnad, Ladislav, Šálek, Milan, Šimandl, Pavel -- In: Bulletin of Geoscience -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 2 (2008), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source / Hladil, Jindřich, Jankovská, Vlasta, Strnad, Ladislav, Šálek, Milan, Šimandl, Pavel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 2 (2008), 31
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia) / Pašava, Jan -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 577
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia) / Pašava, Jan -- In: Newsletters 2 of the IGCP Project 254 "Metalliferous black shales" -- s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomalous concentrations of PGE in the Cu-ores at the Tisová deposit