Browse
from 

Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic) / Vašíček, Zdeněk -- In: Memorie Descrittive della Carta Geologica d´Italia -- Vol. 51 (1995), p. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic) / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan -- In: Landslides in research, theory and practice -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 336-342
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic) / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, J. -- In: Landslides in research, theory and practice, Volume 2. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000 -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 1285-1288
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992 / Vašíček, Zdeněk -- In: Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg -- ISSN 0072-1115 -- Vol. 77 (1996), p. 221-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural history series -- ISSN 1802-6842 -- Vol. 179 (2010), p. 183-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi from the Lower Cretaceous strata along the Río Argos (Caravaca, SE Spain) / Hoedemaeker, Philip J., Vašíček, Zdeněk -- In: Scripta geologica -- ISSN 0375-7587 -- Vol. 115 (1997), p. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Aptychi, Tintinnids and stratigraphy of the Jurrasic-Crecateous (Zliechov unit of the Krížna Nappe, Strážovské vrchy Mts., boundary beds in the Strážovce section, Central Western Carpathians, Western Slovakia)
Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty) / Borza, Vladimír, Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 69-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquatic and wetland ecosystems during the Late Glavcial and Holocene based on pollen analyses
Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe) / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 241 (2003), s. 255-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe) / Kvaček, Zlatko -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 241, č. 1 (2003), 25
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavská vrchoviště raised bogs
The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland) / Collinson, Margaret, Kvaček, Zlatko, 1937-, Zastawniak, Ewa -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 41, no. 2 (2001), p. 253-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin / Cissé, Youssouf -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 46, no. 2-3 (2002), p. 615-619
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ar - Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, Zelazniewicz, Andrzej (2002) -- In: Paleoozoic amalgamtation of the Central Europe -- ISBN 0305-8719
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The Ar-Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, V., Maluski, H., Marheine, D., Patočka, František, Zelazniewicz, A. -- In: Palaeozoic Amalgamation of Central Europe -- ISBN 1-86239-118-1 -- s. 133-155
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians) / Ježek, Josef, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Aracistrobus, an enigmatic non-araceous fossil from the Eurasian Oligocene and Miocene / Bogner, Josef, Kvaček, Zlatko -- In: Zitteliana -- ISSN 1612-412X -- Roč. A 50, č. 30.06.2010 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aragonit a další jeskynní minerály / Cílek, Václav, 1955- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 221-226
Zdroj: ČGS (UNM)