Browse
from 

Assessment of wind turbines impact on landscape character and landscape planning / Cetkovský, Stanislav, Nováková, Eva -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 28-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Assesssment of potential erosion in the Praděd National Protected Landscape Area (1492 m) (the Hrubý Jeseník Mts.)
Assignment of protected areas. A conference "Professional view on environment"
Associacija akcessornych mineralov v nekotorych porodach Gordušsko-Šťavnickogo intruzivnogo kompleksa / Rajnoha, Ján -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 4 (1987), s. 489-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Associacija tjaželych mineralov vo fluviaľnych osadkach v južnoj časti Dolnomoravskogo uvala
Associated volcanic relicts of the Křivoklát-Rokycany complex (locality Na Skaličkách - surrounding of Křivoklát)
Association between extraterrestrial phenomena and weather changes in the Northern Hemisphere in winter / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Surveys in Geophysics -- ISSN 0169-3298 -- Roč. 23, č. 4 (2002), s. 303-333
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The association between granites and tin-tungsten mineralization in the Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic / David, J., Novák, Jiří Karel, Štemprok, M. -- In: Monograph Series on Mineral Deposits -- ISSN 0341-6356 -- Roč. 31, - (1994), s. 97-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Association des géologues du permien : excursion dans le permien de Tchéquie 13-17 juillet 1998 / Deroin, J.-P. -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- An. 64 (1997), p. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian) in the north-eastern part of the Prague Basin, Czech Republic / Budil, Petr, Mikuláš, R. -- In: XV. Jornadas de Paleontología y symposios de los proyecto paleontología Espaňola: actas -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Association of fossils and history of research at the Týřovice-"Pod hruškou" locality (Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 107-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians / Čáslavský, Josef, Franců, Juraj, 1957-, Rojkovič, Igor -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Association of Placoparia cambriensis (Trilobita( and minute ovoid pellets in the fill of an ichnofossil (Ordovician, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Slavíčková, J. -- In: Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave -- s. 162
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Association of secondary minerals accompanying linarite from the Modrá štola Gallery, Zlaté Hory, the Jeseníky Mts.
Association of trace elements with colloidal fractions in leachates from closed and active municipal solid waste landfills / Ettler, Vojtěch, Ježek, Josef, Klementová, Mariana, Matura, Marek, Mihaljevič, Martin, Sýkora, Vladimír, Šebek, Ondřej -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 183, č. 1-3 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Associations of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian( in the north-eastern part of the Prague Basin, Czecg Republic / Budil, P., Mikuláš, Radek -- In: Temas Geológico-Mineros ITGE. 26 -- s. 533-540
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Associations of carbonates and accessory minerals in relation to sedimentary environment
Associations of heavy minerals in sandy cave sediments of the Bohemian karst.
Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic / Fatka, Oldřich, 1957-, Szabad, Michal, Vokáč, Václav -- In: 21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum / Likovský, Jakub, Stránská, Petra, 1965-, Velemínský, Petr -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 61, no. 3-4 (2005), p. 81-140
Zdroj: ČGS (UNM)