Browse
from 

Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu / Bednářová, J., Cílek, Václav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 32, - (1994), s. 41-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu / Bednářová, Jaroslava, Cílek, Václav, jr. -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 32 (1994), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Baia Sprie and Cavnic - important base metal ore deposits of Romania
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China / Kogovšek, J., Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Acta Geologica Sinica-English Edition -- ISSN 1000-9515 -- Roč. 75, č. 3 (2001), s. 279-287
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China / Kogovšek, J., Liu, Hong, Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, Stanka -- In: Acta geologica sinica -- ISSN 1000-9515 -- Vol. 75, no. 3 (2001), p. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst,China / Kogovšek, J., Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Karst China 2001. Abstracts with Programs -- s. 37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bajan Dzag - pohřebiště ještěrů / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 417-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Bajan Dzag / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 9, č. 3 (1989), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Báječní slizáci. Čemu vděčíme za to, že naše planeta ještě stále drží pohromadě / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 14, č. 22 (2003), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bájný vrch Kozákov / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most / Fečko, Petr, Sedláčková, Věra -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriálna extrakcia síry z predlúhovaného chalkopyritu
Bakteriálne lúhovanie odpadových materiálov v akciovej spoločnosti Tatra Kopřivnice
Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk, Havlík, Tomáš, Luptáková, Alena, Škrobian, Milan, Špaldon, František -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 159-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální loužení / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 88-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla, Skórka, Vladimír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 769-775
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Janáková, Iva, Mucha, Nikolas, Ovčaří, Pavla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 172-179
Zdroj: ČGS (UNM)
A balance comparison of radioactive substances in wastewaters from uranium extraction and in surface waters in 1999