Browse
from 

Balvanové moře na Mářském vrchu u Vimperka / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 10 (1988), s. 629-630
Zdroj: ČGS (UNM)
Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí) / Brzák, Martin -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 135-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 7-8 (2013), s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust? / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [48]
Zdroj: ČGS (UNM)
Banded iron ores from desná gneisses - Hrubý Jeseník Mts.
Banded iron ores in the Desná gneisses of Silesicum : review of genetic interpretations : a present state of knowledges
The Banff National Park
Banícke podnikanie v Ardove / Bodnár, Juraj -- In: Rudy -- Roč. 33, č. 5 (1985), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
Baníctvo v Norsku / Malík, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 309-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Banisko u Poráče / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)
Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia / Simeonova, Ginka, Spanilá, Tamara -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 4(90) (1993), s. 93-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Bank deformations on some water reservoirs in Bulgaria and Czechoslovakia / Simenonova, G., Spanilá, Tamara -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 90, č. 4 (1993), s. 93-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development / Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Holcová, Katarína, Šimon, Ladislav -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 7, no. 3 (2001), p. 289-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice / Škvarka, Ladislav -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou / Malásek, František -- In: Výběr prací 15 -- s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Báňské školství, věda a výzkum / Černý, I., Dopita, Miloslav, Jiřík, K., Zapletal, B. -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 417-427
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru / Tomíček, Rudolf, 1948- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších / Janák, Petr, Tásler, Radko, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 124-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku / Slavík, Josef -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 79-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách / Bobro, Milan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 149-252
Zdroj: ČGS (UNM)