Browse
from 

Barrande in the field / Plas, Vladimír -- In: Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Vol. 11 (1999), p. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
The Barrande's Rock - a product of orogeny or submarine slide?
Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 1-2 (1999), p. 3-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrande´s valuable books and national palaeontology in linguistic
Barrandian Geopark opened
Barrandian marbles
Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration / Filip, Jiří, Franců, J., Glasmacher, U., Mann, U., Radke, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, Volk, H., Wagner, G., Wilkes, H., Zeman, Antonín -- In: Terra Nostra -- ISBN 0946-8978 -- č. 1 (1999), s. 142
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Barrandicella holubi sp.n. (Gastropoda) from the Šárka formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 169, č. 1-4 (2000), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda) / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 145-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandien Geopark
Barrandien in movement - structure and tectonic evolution of the Prague syncline
Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria / Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria / Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Barrandienské mramory / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 30 (1992), s. 91-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 62, 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandova skála končila kdysi ve vltavské vodě. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 115 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice / Marek, Jaroslav -- In: Forum -- ISSN 1211-1724 -- Roč. 2007, č. 1 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Barrandovy stratigrafické koncepce, paleontologické lokality a tradice - srovnání s dnešním stavem
Barremian-Albian noncalcareous dinoflagellates of the Silesian unit