Browse
from 

Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandova skála končila kdysi ve vltavské vodě. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 115 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice / Marek, Jaroslav -- In: Forum -- ISSN 1211-1724 -- Roč. 2007, č. 1 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Barrandovy stratigrafické koncepce, paleontologické lokality a tradice - srovnání s dnešním stavem
Barremian-Albian noncalcareous dinoflagellates of the Silesian unit
Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 58, no. 4 (2008), p. 407-423, 3 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The Barremian Stage / Avram, Emil, Baraboškin, Jevgenij J., Cecca, Fabrizio, Company, Miguel, Delanoy, Gérard, Hoedemaeker, Philip J., Kakabadze, Michail, Kotetišvili, Elisso, Leereveld, Han, Mutterlose, Jörg, Rawson, Peter F., Salis, Katharina, Sandoval, José, Tavera, José Maria, Vašíček, Zdeněk -- In: Bulletin de l´Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre -- ISSN 0374-6291 -- Vol. 66, no. Suppl. (1996), p. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Barremsko-albské cysty dinoflagellát slezské jednotky Vnějších Západních Karpat
Barrenian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic / Vašíček, Zdeněk -- In: Acta Geologica Polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 58, č. 4 (2008), s. 407-423
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Barrier depressions documenting ancient rockfalls in the Bohemian Switzerland National Park
Barva ametystu a její příčiny / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev) / Novák, František, Pekárková, Radmila, Ševců, Jaromír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt a barytová ložiska / Dobeš, Petr, Reichmann, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny / Čontofalská, Oľga, Jahn, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 301
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 203, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice / Pivec, Edvín, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 435
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization / Bendl, Jiří, Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pudilová, Marta, Uhlík, Zbyšek, Žák, Karel, 1957- -- In: Economic geology -- ISSN 0361-0128 -- Vol. 91, no. 1 (1996), p. 14-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytocalcite from Příbram
Barytokalcit z Příbrami / Hyršl, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 103
Zdroj: ČGS (UNM)