Browse
from 

Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites-bearing pollen organ from the Cenomanian of Bohemia / Kvaček, Jiří, 1937-, Pacltová, Blanka -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 22, no. 6 (2001), p. 695-704
Zdroj: ČGS (UNM)
Bayesian approach to magnetotelluric tensor decomposition / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Annals of Geophysics -- ISSN 1593-5213 -- Roč. 53, č. 2 (2010), s. 21-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bayesian Monte Carlo for MT tensor decomposition / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Protokoll über das Kolloquium elektromagnetische Tiefenforschung (05) -- s. 146-155
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazální klastika spodního badenu Karpatské předhlubně jako významný kolektor podzemních vod
Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie / Gilíková, Helena, Mikuláš, Radek, Vávrdová, Milada -- In: 5. paleontologická konferencia - Zborník abstraktov -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie / Gilíková, H., Mikuláš, Radek, Vavrdová, Milada -- In: 5. paleontologická konference -- s. 37-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bazalt? Bazalt! / Fediuk, František, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 483-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění / Fiala, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 5 (1982), s. 173-185, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy / Fediuk, František, 1929-, Opletal, Mojmír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf) / Fediuk, František, 1929-, Opletal, Mojmír, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec) / Fediuk, František, 1929-, Klomínský, Josef, Mrázová, Štěpánka, Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty / Fediuk, Ferry, Klomínský, Josef, Mrázová, Štěpánka, Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania / Hrnčář, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 465-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry) / Arvensis, Milan, Caňo, František, Linkešová, Mária, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 339-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov / Ivanov, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 213-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu / Gregorovič, Ján, Novotný, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 365-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948-, Krmíček, Lukáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazický masiv San Juan del Río Coco / Dovolil, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu / Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF