Browse
from 

Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc. / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc. / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981) -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 13 (88), s. 40-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie Karla Tučka / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 10-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie Petra Jakeše / Bukovanská, Marcela, Fišera, Milan, 1937-, Jakešová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 264-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001 / Petrik, Josef, 1941- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 112-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 120-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 337-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc. / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 359-365
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc. / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 282-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie RNDr. Milana Fengla / Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 357-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004) / Bosák, Pavel -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- s. 68-76
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 68-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka / Hysek, Alois, Nevrlý, Miloslav, Sýkorová, Jarmila, Vonička, Pavel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 127-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliographie der Arbeiten aus der Geschichte des Bergbaus in den Veröffentlichungen des NTM von dem Jahre 1987 bis zum Jahre 2001
Bibliographie der nicht publizierten naturwissenschaftlichen Forschungen im Gebiet von Liberec
The bibliography of Bohemian Karst Transactions (vol. 11-20)
Bibliography of czechoslovak geography in 1983
Bibliography of Český kras, volumes Nos. 21 (1995) to 30 (2004)