Browse
from 

Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica / Elster, Josef, Komárek, Jiří, Nedbalová, Linda, Vodrážka, Radek -- In: STRUCTURE AND FUNCTION OF ANTARCTIC TERRESTRIAL ECOSYSTEMS -- ISBN 978-80-210-4987-1 -- 79
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogenic fullerenes ? / Heymann, Dieter, Jehlička, Jan, Jenneskens, Leonardus, Koper, Carola, Vlietstra, Edward -- In: International Journal of Astrobiology -- ISSN 1473-5504 -- Roč. 2, č. 3 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, Southern China) / Fialin, M., Gallien, Jean, Montagnac, G., Orberger, B., Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Wagner, C., Wirth, R. -- In: Chemical Geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 238, č. 3-4 (2007), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China) / Fialin, Michel, Gallien, Jean-Paul, Montagnac, G., Orberger, Beate, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Wagner, C., Wirth, Richard -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 238, no. 3-4 (2007), p. 213-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech? / Kubišta, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 134
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice / Mikuláš, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- S. 53-53
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 1 (2005), s. 5-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 1 (2005), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogenní původ prorůstajících Mo-sulfidů a uhlíkaté hmoty ve spondokambrických černých břidlicích (formace Zunyi, jižní Čína)
Biogenní sedimenty / Mikuláš, Radek -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 158-159
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland / Mikuláš, Radek, Pek, I., Zapletal, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 107-108
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogennous oxidation of iron in anaerobic oceans
Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine
Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia / Moldan, Bedřich, Štěpánek, Petr, 1949- -- In: Natural Resources Research XXI, Vol. II. Conservation, Science and Society -- ISBN 92-3-102254-7 -- s. 340-345
Zdroj: ČGS (UNM)
A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition / Bullen, T., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Shanley, J. -- In: Water, Air and Soil Pollution: Focus -- ISSN 1567-7230 -- Roč. 4, č. 2-3 (2004), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition / Bullen, T.D., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Shanley, J. B. -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition / Bullen, Thomas D., Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel, 1960-, Shanley, James B. -- In: Biogeochemical investigations of terrestrial, freshwater, and wetland ecosystems across the Globe -- ISBN 1 4020 1814 2 -- s. 325-342
Zdroj: ČGS (UNM)