Browse
from 

Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc / Fordinál, Klement, Zlinská, Adriena -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy / Fordinál, Klement, Tuba, Ludovít -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina) / Šútovská, Katarína, Zlinská, Adriena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 335-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 171-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu / Bosák, Pavel, Horáček, I., Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: 13. kvartér -- S. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. Sborník (1.díl) (Variant.)
Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice / Bábek, Ondřej, 1969-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna / Bábek, Ondřej, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna / Bábek, Ondřej, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) / Čtyroká , Jiřina, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek / Kupková, Astrid -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 1 (1995), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf / Papšíková, Mária -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny / Ivanička, Ján, Snopko, Laurenc, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 119-136, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin) / Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia / Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 113-118, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)