Browse
from 

Bismutin z Háje na Chomutovsku / Kvaček, Milan, 1930-1993, Rezek, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 31 (1994), s. 149-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutite and tetradymite on the Dúbrava Sb deposit, middle Slovakia
Bismutite from Harrachov-Rýžoviště and its comparison with other findings in Czech Massif
Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutoferrite and chapmanite - unusual phyllosilicates
Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar / Budina, Václav, Novák, Milan, 1952-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 185, no. 1 (2008), p. 17-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar / Budina, Václav, Novák, Milan, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek -- In: Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 185/1, č. 1 (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Skála, Roman, Šrein, Vladimír -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Skála, R., Šrein, Vladimír -- In: Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- s. 7-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 2008, č. 45 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna / Goliáš, Viktor, 1971-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 45 (2008), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách / Krištín, Jozef, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 5 (1990), s. 279-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy) / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Bistratigraphy of the Famennian and lower Carboniferous in deep boreholes southeast of Brno
Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic / Dvořák, Z., Fejfar, O., Kadlecová, Eva -- In: Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop -- s. 46-48
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram / Jehlička, J., Komínek, J., Kříbek, Bohdan, Prokeš, S., Spangenberg, J., Žák, Karel -- In: Mineral Deposits: Processes to Processing -- ISBN 90-5809- 068 X
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Bitumen Marl Formation of the Kainach Gosau Group (Upper Cretaceous, Styria, Austria)
Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich) / Bodrogi, Ilona, Ebner, Fritz, Egger, Hans, Klein, Peter, Kodina, Ludmila A., Lobitzer, Harald, Pašava, Jan, Postl, Walter, Sachsenhofer, Reinhard F., Schwendt, Andreas -- In: Jubiläumsschrift 20 Jahre Geologische Zusammenarbeit Österreich-Ungarn, Teil 2 -- ISBN 3-900312-92-3 -- s. 127-144
Zdroj: ČGS (UNM)