Browse
from 

Block-type creep movements and Landslides in the Flysch complex of the Moravskoslezské Beskydy Mountains / Heiland, Juliane -- In: Landslides/Glissements de Terrain -- s. 761-765
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes / Eliáš, Mojmír, Martinec, Petr, 1942- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Blocks of Upper Carboniferous Rocks in flysh of outher West Carpathian nappes / Eliáš, M., Martinec, Petr -- In: 8th Coal geology Conference. Abstracts -- s. 18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Blocks of west Carpathians and Neogene molasse basins / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Proceedings of the VIII th Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy -- s. 293-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Blockströme und Felsenformen im Thayatal (NP Podyjí)
Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova / Bosák, Pavel, 1951-, Nekovařík, Čestmír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 395-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Bloková stavba šumavského moldanubika / Surňaková, Roza -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 217-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova / Kirchner, Karel, 1951-, Roštínský, Pavel -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Blokové akumulace v západní části národního parku Podyjí (Česká republika) : předběžná analýza jejich rozšíření
Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura / Bednárik, Martin, Havlín, Aleš, Liščák, Pavel, Magulová, Barbora -- In: Geológia a životné prostredie -- ISBN 978-80-89343-06-5 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Blokové rozsedliny svahové deformace Stebnícká Magura
Blokovoje strojenije centra svrateckogo svoda (Moravija, Čechoslovakija)
Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Blood serum level of THS and thyroid hormones and thyroid tissue content of iodine in rats under restricted selenium and iodine supply / Eybl, V.., Glattre, E.., Kotyzová, D.., Mihaljevič, Martin, Pikner, R.. -- In: Norsk Epidemiologi -- ISSN 0803-2491 -- Roč. 11, č. 2 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Blow Hole Cave: An unroofed cave on San Salvador Island, the Bahamas, and its importance for detection of paleokarst caves on fossil carbonate platforms / Bosák, Pavel, Carew, J. L., Hladil, Jindřich, Mylroie, J. E., Slavík, Ladislav -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Roč. 31, č. 3 (2002), s. 51-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bludenské žilné pásmo v Krušných horách / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Bludná vein zone (Irrgang) in Krušné hory Mts. (Erzgebirge Mts.), Czech Republic
Bludné kameny často provokují zažitou pravdu / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 52, - (2008)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 1 (2003), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)