Browse
from 

Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon) / Sklenář, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 156-157, Příl. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2005, - (2006), s. 156-157
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopoden aus dem Unterlias des Gebietes Steinplatte-Kammerköhralm bei Waidring (Nördliche Kalkalpen, Salzburg)
Die Brachiopoden-Fauna des Adneter Kalkes an seiner Typlokalität (Adnet, Österreich)
Brachiopodi a bentická společenstva v českém siluru
Brachiopodi a mlži devonu a karbonu dílčí pánve Djado (severní Niger, jz. Libye)
Brachiopodi a trilobiti na lokalitě Čeřinka u Bubovic (Emsien, Pražská pánev)
Brachiopodi některých význačných triasových lokalit severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1994), s. 77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopodi, trilobiti a hlavní biofacie v pragu pražské pánve (spodní devon, střední Čechy)
Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 162-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 166-167
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
The brachiopods and the Frasnian-Famenian biotic crisis (Variant.)
Brachiopods and trilobites of the Chýnice Limestone (Emsian) at Bubovice (Čeřinka hillside; Prague Basin) / Havlíček, Vladimír, Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 (1996), p. 1-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopods from the Upper Triassic reef habitats of the Northern Calcareous Alps (Dachstein Limestone, Hochschwab, Austria) / Bryda, G., Siblík, Miloš -- In: Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia -- ISSN 0035-6883 -- Roč. 111, č. 3 (2005), s. 411-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopods from the Upper Triassic Reef habitats of the Northern Calcareous Alps (Dachstein Limestone, Hochschwab, Austria) / Bryda, G., Siblík, Miloš -- In: Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005 : Abstracts -- s. 49-49
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ