Browse
from 

Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Holcová, Katarína, Třasoň, Tomáš, Zágoršek, Kamil -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 97, no. 4 (2008), p. 835-850
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Holcová, Katarína, Třasoň, Tomáš, Zágoršek, Kamil -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 96, č. 1 (2007), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas / Vávra, Norbert, Zágoršek, Kamil -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 36 (2007), p. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic) / Ernst, Andrej, May, Andreas -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 83, no. 5 (2009), p. 767-782
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan Faunas from Teriary beds in drill hole VK1 Vranovice
Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva / Kácha, Petr, Šarič, Radko -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoans from temporary outcrop in the vicinity of Rousínovec (Carpathian Foredeep, south Moravia) : (24-41 Vyškov)
Bryozoans from the borehole VK1 - Vranovice
The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block / Cymerman, Zbigniew -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Břehová linie jezera Most / Dvořák, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Břetislav Balatka, seventy-years old / Přibyl, Václav, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 36, no. 2 (2001), p. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Břetislav Zahálka / Brzobohatý, Rostislav -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce / Cílek, Václav, Hromas, J., Řehák, J. -- In: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče -- Roč. 53, - (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Březno near Louny / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Březohorský rudní revír / Ježek, Vladimír, Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové hory - a largest silver and lead deposit in CR
Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové Hory ore district
The Březové Hory ore district and its international significance in the 19th century
Břízová E., Havlíček P.: New research of the peat bogs in the Bohemian/Bavarian Forest (Šumava Mts.)